Libochovice
Státní zámek Libochovice, 411 17 Libochovice
Tel. 416 591 443, e-mail: spool@lovonet.cz


   Zámek Libochovice patří k nejvýznamnějším raně barokním stavbám v České republice. Předcházela mu gotická tvrz, přestavěná v letech 1560-1564 na zámek, který dal základ dnešní stavbě. Ta vznikala v letech 1683-1690 podle projektu Antonia Porty pro Gundakera z Liechtenštejna. Zámek se dochoval téměř v neporušeném raně barokním stavu, nově byla obnovena i původní červená výzdoba obvodových zdí.
   Z interiérů vyniká tzv. Saturnův sál v jižním křídle, prostupující dvěma poschodími, vyzdobený krbem s plastikami vysoké umělecké úrovně a pěkným stropem. Rovněž ostatní vnitřní prostory odráží svou rozdílnou výzdobou proměny architektonických stylů od baroka po historizující slohy 19. století. Z vybavení zaujme v zámku vedle nábytku také soubor gobelínů, obrazů, skla a porcelánu. V přízemí zámku je umístěna stálá expozice o životě a díle J. E. Purkyně, významném českém fyziologovi, který se zde v roce 1787 narodil. Pozornost zaslouží také francouzská zahrada (přecházející v park), založená koncem 17. století Janem Tulipánem po vzoru versailleských zahrad.