Lešná
Zámek Lešná, Lukovská 112, 763 14 Zlín
Tel. 577 914 180 až 181. E-mail: office@zoolesna.cz


   Současný romantický zámek byl vystavěn v létech 1887-1894 podle návrhu arch. J. Micka a V. Siedka. Budova je členěna v půdoryse i průčelích nárožními a středovými věžemi. Bohatě tvarovaná střecha s četnými vikýři, věžičkami a komíny. Ozdobné okenice, balkóny, kamenné balustrády a terasy ještě zvyšují členitost budovy.


   Zámecká instalace dokumentuje vysokou úroveň bydlení na šlechtickém sídle konce 19. století (ústřední topení, elektřina, vodovody s teplou vodou). V interiérech s bohatou řezbářskou výzdobou jsou sbírky porcelánu, stříbra, obrazů, nábytku, antických vykopávek a sbírku z Orientu. V zámeckém parku se nachází zoologická zahrada.