Lednice

Státní zámek Lednice, 691 44 Lednice na Moravě
Tel. 519 340 128
e-mail: lednice@brno.npu.cz


   Bohatý stavební vývoj současné romantické stavby byl již od středověku spjat s významným rodem Liechtenštejnů, kteří od 18. století využívali Lednici k reprezentačním účelům. Zámek se proto několikrát pozměnil podle dominujících stavebních slohů.


   Dnešní podoba Lednice je výsledkem novogotické přestavby z let 1846-1858, jejímž autorem byl Georg Wingelmüller. Z konce 17. století se dochovaly honosné barokní budovy jízdáren, navržené architektem Johannem B. Fischerem z Erlachu. K zámku přiléhá na východní straně skleník, postavený v letech 1843-1845 podle projektu P. H. Desvignese.

  
  

   Veřejnosti přístupné místnosti v přízemí zámku vynikají zejména řezbářskou výzdobou, což platí především pro knihovnu s nádherným vřetenovým schodištěm, impozantní vstupní halu a krásné stropy a spodní obložení stěn Tyrkysového, Červeného a Modrého salónu.

   Nedaleko zámku Lednice, na levém břehu řeky Dyje, vznikla po roce 1801 podivuhodná stavba, nazývaná Janův Hrad. Projekt zhotovil architekt Josef Hardmuth. Exteriér tohoto originálního loveckého zámečku napodobuje ve smyslu tehdejšího romantického cítění středověkou zříceninu. Půdorys stavby tvoří čtyři nárožní věžovité útvary, které vymezují čtvercový prostor. Interiéry průčelního traktu, zdobené ornamentálními nástěnnými malbami, ostře kontrastují s vnější podobou objektu.

   Dokonalým rámcem zámku je francouzská zahrada a rozsáhlý krajinářský park, jeden z největších v České republice. Lze v něm nalézt pozoruhodné dekorativní stavby, například Apollónův chrám, dostavěný roku 1819, empírový Chrám tří grácií (1825) a na bývalé moravsko-rakouské hranici Hraniční zámek (1827).

Janův Hrad  

   Na dohled od zámku vyčnívá z bohaté zeleně parku ladný minaret, ojedinělá architektonická památka vystavěná podle projektu Josefa Hardmutha v letech 1797-1804.

   Výsledný dojem z návštěv zámku a jeho okolí: vynikající
Postupné opravy zámecké fasády dávají vyniknout reprezentativnímu exteriéru Lednice. Zpřístupněné interiéry jsou pěkné, práce průvodců na úrovni. Naproti tomu bych uvítal - pokud je to možné - průvodcovkou trasu o něco delší.
   Park patří k nejlepším ve střední Evropě (památka UNESCO) a rostou v něm stromy, keře a rostliny přivezené ze čtyř světadílů. Protože se v biologii nevyznám, samozřejmě mě potěšilo, že moje manželka, která pojmenuje a zařadí kdejakou dřevinu a kytku, byla při procházce okolím zámku každou chvíli s vědomostmi v koncích.
     Miroslav Trčka.