Zámek Konopiště

Státní zámek Konopiště, 256 01 Benešov u Prahy
Tel. 317 721 366, e-mail: konopiste@pusc.cz
WWW stránky


   Předchůdcem dnešního zámku byl ve 14. století hrad pánů z Benešova, přestavěný za Šternberků pozdně goticky a na počátku 17. století pozdně renesančně. V první polovině 18. století došlo za panství rodu Vrtbů k rozsáhlým barokním úpravám zámecké budovy, a to zvláště v jižní části zámku. V roce 1887 se stal majitelem Konopiště následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este, který nechal provést na zámku v letech 1889-1894 rozsáhlé restaurační práce, spojené s přestavbami do forem gotiky. Stavební plány vypracoval český architekt J. Mocker, který se také podílel s J. Schmoranzem na návrzích úprav interiérů, obohacených poté arcivévodou Ferdinandem kvalitním mobiliářem.

 

   Konopiště uchovává neobyčejně bohaté soubory uměleckých a uměleckořemeslných předmětů z období gotiky, renesance, baroka i nové doby, a to nejrůznějšího druhu. Rozsah těchto sbírek přiřazuje Konopiště k nejzajímavějším zámkům střední Evropy. Vyniká proslulá estenská zbrojnice, kterou nechal arcivévoda převézt na Konopiště ze svého modenského dědictví a která patří k nejzajímavějším v Evropě. Ojedinělý je rovněž soubor církevních starožitností, vztahujících se ke kultu svatého Jiří, patrona rytířů.

 

   Z interiérů patří k nejlepším reprezentační salóny v prvním patře, například Přijímací salón a Sloupový salón, oba s mimořádně cennými italskými kabinety ze 17. století, Velká jídelna s nástropní malbou z poloviny 18. století od F. J. Luxe a zámecká kaple s nádherně zdobenými klenbami. Z obytných pokojů možno vyzvednout třeba Vrtbovský a Tirpitzův salón, Růžový pokoj a Vilémovu ložnici. Zámecké chodby jsou zdobeny rozmanitými loveckými trofejemi.


   Výsledný dojem z návštěv zámku Konopiště: vynikající
Hodnotná architektura a překrásné interiéry, vrchovatě naplněné svým kvalitním vybavením. Obě průvodcovské trasy nabízejí opravdovou pastvu pro oči. Odpočinout si pak můžeme při idylické procházce kolem zámku. Je také potěšující, že správa Konopiště považuje výborné služby návštěvníkům za naprostou samozřejmost.
     Miroslav Trčka.