Klášterec nad Ohří
Zámek Klášterec nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel. 474 375 436


    V průběhu 16. století zde nejprve vznikl panský dvůr, do roku 1590 podstatně rozšířený, takže v následujícím období, za majitele Kryštofa Fitzhuma již lze hovořit o zámku. Nejpozději do roku 1666 zámek proměnili architekt C. Lurago a stavitel Rossi v reprezentační sídlo, doplněné brzy na to novostavbou logia (současnou podobu vidíme na snímku).    Sochy do nově upravené zahrady dodal Jan Brokof. Požár roku 1856 podnítil zásadní přestavbu, která dala budově její dnešní romanticky neogotický vzhled. Návrh byl dílem stavitele V. Hagenauera. Po roce 1860 byl architektonický vývoj zámku uzavřen, třebaže ještě došlo k řadě dílčích úprav.
    V přízemí zámku jsou původní renesanční pokoje, zdobené štukem. V interiérech si lze prohlédnout bohatou sbírku porcelánu a seznámit se s historií jeho výroby v Čechách.