Kačina
Zámek Kačina, 285 31 Nové Dvory
Tel. 327 571 170


   Nejvýznamnější klasicistní architekturu v Čechách nechal budovat od počátku 19. století Jan Rudolf, hrabě Chotek. Projekt vypracoval Ch. F. Schuricht, podíl na výsledné podobě slohově čisté novostavby měli rovněž J. Fischer a její stavitel J. F. Joendl. V celkově střídmém členění široce rozevřeného zámku zaujmou především monumentální kolonády v oblých spojovacích křídlech a portiky uprostřed hlavní zámecké budovy a bočních pavilonů.

 

   V současnosti si mohou návštěvníci v zámeckých interiérech prohlédnout expozice o rodu Chotků a jejich panství, dokládající životní styl české šlechty v 19. a 20. století. V samostatné části je umístěna obrazárna s díly evropských mistrů 18. až počátku 20. století. V levém bočním pavilonu je umístěna knihovna kruhového půdorysu s vnitřním sloupovým ochozem, v pravém pavilonu si můžeme prohlédnout zámecké divadlo s jevištní technikou a kulisami z poloviny 19. století.


   Výsledný dojem z návštěvy zámku Kačina: výborný.
Honosný klasicistní zámek. Má ušlechtilou architekturu a lze kolem něj se zaujetím obcházet dlouho. Interiéry v centrální části zámku (přestože nikoli v původním stavu) mě zaujaly především proto, že s 18. až 19. stoletím se na zámcích setkáváme často, zatímco podoba a zařízení vnitřních prostor, odpovídající době první republiky, je spíše výjimečná. Na druhé straně nutno přiznat, že Kačina se za posledních 170 let příliš nezměnila, navíc náročná stavba Chotky finančně téměř vyčerpala. Dnešní návštěvníci Kačiny - třebaže bez zámku a bez titulu - dopadnou podstatně lépe. Prohlídky nejsou drahé, konají se v příjemném tempu a vedou je přívětiví lidé, kteří na Chotky i další osoby (s výjimkou svých nadřízených) prozradí vše, co návštěvníci touží vědět.
      Miroslav Trčka