Jezeří
Státní zámek Jezeří, 435 43 Horní Jiřetín.
Telefon 476 734 338, příp. 602 62 64 30


   Na místě dnešního zámku stával od druhé poloviny 14. století gotický hrad, přestavěný k roku 1549 Mikulášem Hochhauserem z Hochhausu. Jeho potomkům bylo panství po bitvě na Bílé hoře zkonfiskováno a Jezeří získal roku 1623 Vilém ml. z Lobkovic, který brzy přikročil k rozšíření objektu. Ale již roku 1646 zámek vyhořel a o dokončení následující přestavby nás informují písemnosti až u roku 1696. Po dalším požáru (1713) došlo k nové přestavbě pro Oldřicha z Lobkovic. V jejím průběhu vzniknul velký oválný sál, který je spolu s kaplí nejvýznamnějším zámeckým interiérem. Na konci 18. století započalo slavné období zámku, ve kterém jej navštívila řada významných osobností - pobýval zde například skladatel Ch. W. Gluck a z nedalekých teplických lázní sem zajížděl J. W. Goethe.
   K zámku patřil rozsáhlý park, který však byl zničen ve 20. století těžbou hnědého uhlí. Až její útlum znamenal pro Jezeří období, kdy začaly větší opravy, probíhající až do současnosti. Zámek je však zpřístupněn a jako bývalé honosné sídlo se může chlubit kvalitní architekturou. V severní části se nachází náznaková expozie interiéru 19. století. Postupně přibývají muzejní expozice a příležitostné výstavy. Zajímavá je např. instalace strašidel v zámeckém sklepení. O pár metrů výše si lze prohlédnout různé předměty - a také fotografie - mající souvislost se zámkem a jeho okolím.