Jánský Vrch
Státní zámek Jánský Vrch, 790 70 Javorník
Tel. 584 440 286, e-mail: zamek@email.cz


   Dnešní zámek se vypíná na místě hradu, který je připomínán roku 1307 jako majetek svidnického knížete. Záhy na to přešel do vlastnictví vratislavských biskupů v jejichž držení zůstal až do roku1945. Současný objekt jen málo překračuje půdorys svého raně gotického předchůdce, třebaže prošel řadou stavebních změn. První lze datovat od konce 15. století, kdy hrad, poničený husitskými válkami a chátrající v zástavních drženích, obnovili biskupové Jan Roth a Jan Thurzo (odtud název Jánský Vrch). Po počátku 17. století vyrůstají při severní straně bývalého hradního nádvoří renesanční novostavby s arkádovou lodžií. Významnou přestavbou prošel Jánský Vrch v 18. století, kdy biskupové Filip von Sinzerdorf a Gothard F. Schaffgotsch změnili zámek na barokní rezidenci. V druhé polovině 18. století na zámku 30 let působil spoluzakladatel německé komické opery Karel Ditters z Dittersdorfu. Úpravami na začátku 19. století uvedl Kristián z Hohenlohe zámek do dnešní podoby.


   Zámek s navenek strohými fasádami ukrývá kvalitní interiéry historizujících slohů 19. století, zdobené jemnou štukaturou a iluzivními ornamentálními malbami. Mobiliář s uměleckými sbírkami vypovídá mnoho o životním stylu a zálibách vysokých církevních hodnostářů.

 

   Jánský Vrch nabízí dva prohlídkové okruhy. V základním například hudební a rokokový salonek (oba na snímcích), koncertní a konferenční sál a pracovnu. V hospodářském okruhu to jsou například dolní kaple, ložnice a salón správce zámku a zámecká kuchyně.