Horšovský Týn
Státní hrad a zámek Horšovský Týn, nám. Republiky 1, 346 01 Horšovský Týn
Tel. 379 423 111, e-mail: hz.htyn@arcom.cz

Průčelí zámku Horšovský Týn

  Na majetcích pražského biskupa vznikl po roce 1258 hrad s obytným palácem, vznosnou, architektonicky hodnotnou kaplí Nejsvětější Trojice a průjezdními branami na východní a západní straně. K první přestavbě hradu přistoupil v polovině 14. století pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Všechny budovy byly přestavěny nebo upraveny v době renesance. Do architektury zámku ještě zasáhly koncem 19. století restaurační práce podle návrhů českého architekta Josefa Schulze.
  V době renesance se společně se zámkem rozvíjelo také stejnojmenné město, jehož náměstí a přiléhající ulice zdobí renesanční nebo barokně upravené domy. Kromě radnice je zde také budova arciděkanství a na druhé straně náměstí kostel sv. Petra a Pavla se třemi barokními oltáři.
  Z interiérů hradu a zámku vyniká kaple Nejsvětější Trojice s hodnotnou gotickou architekturou a dále velký renesanční sál. Zařízení ostatních místností včetně zbraní, obrazů, koberců a souboru osvětlovacích těles pochází převážně z 18. a 19. století.


   Poznámka.
   Propagaci Horšovského Týna již řadu let dotujeme z prodeje map, pohlednic, plakátů a dalších tiskovin na jiných hradech a zámcích. Objekt tak získává kvalitní prezentaci aniž by k ní třeba jen minimálně přispěl. Velmi pohodlné.