Hořovice
Zámek Hořovice, 268 01 Hořovice
Tel. 311 512 479, e-mail: horovice@stc.npu.cz

Zámek Hořovice

   Zámek vznikl ve dvou etapách v první polovině 18. století. Hesenský kurfiřt Friedrich Wilhelm I. nechal mezi lety 1856-1868 zámek radikálně přestavět a zvýšit o jedno patro. Stavební plány vypracoval architekt G. Engelhardt, podle jehož návrhů se rovněž proměnily interiéry. Definitivní podobu daly zámku až další úpravy v první čtvrtině 20. století.
   Reprezentační prostory ve střední části objektu ukazují úroveň bydlení vysoké aristokracie na počátku našeho století. Interiéry mají převážně pozdně klasicistní charakter. Pozoruhodná mřížová brána zahradního průčelí je zdobena sochami z dílny M. B. Brauna.