Duchcov
Zámek Duchcov, nám. Republiky, 419 19 Duchcov
Tel. 417 835 301 a 417 835 321. Fax: 417 835 170
e-mail: zamekdux@proactive.cz
WWW stránky


   Na místě tvrze pánů z Oseka nechal Václav Popel z Lobkovic vystavět po roce 1570 renesanční zámek, který se stal předchůdcem barokního zámku vybudovaného v letech 1675 - 1685 podle plánů architekta J. B. Matheye. K dalším úpravám přistoupili Valdštejnové po roce 1720, kdy architekt F. M. Kaňka pozměnil podobu bočních křídel, které propojil mřížovou zdí se sochami z dílny M. B. Brauna, přistavěl dlouhé křídlo s konírnami a budoval i zámeckou zahradu. V letech 1814 - 1818 byla změněna fasáda zámku do střízlivější klasicistní formy.

Hlavní sál zámku

   Z interiérů, zařízených nábytkem z celé Evropy, zaujme především hlavní sál (na snímku), jehož strop zdobí freska od V. V. Reinera. Druhá jeho rozměrná freska se nachází v nově vybudovaném zámeckém pavilonu. V Duchcově se rovněž zachovala významná valdštejnská obrazárna, je tu i expozice upomínající na život a dobu známého milovníka G. G. Casanovy (+1798), který na zámku působil na sklonku svého života jako knihovník.