Bruntál
Muzeum v Bruntále, Zámecké nám. 7, 792 01 Bruntál
Tel. 554 717 947
e-mail:muzeumbruntal@iol.cz

Zámek Bruntál, průčelí zámku

   Bruntálský zámek založili ve 2. polovině 15. století páni z Vrbna, kteří jej ve 2. polovině 16. a počátkem 17. století přestavěli v honosný renesanční zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče. Po bělohorské porážce připadl bruntálský zámek jako konfiskát Řádu německých rytířů. Nynější podobu zámek získal až pozdně barokní přestavbou v letech 1766 - 1769.


   Při přestavbě byly zachovány renesanční arkády na nádvoří i hodinová věž a řada dalších stavebních prvků původního zámku, čímž se podařilo vytvořit ojedinělé pozoruhodné spojení renesančního a barokního slohu v jednom objektu. Další dílčí úpravy v letech 1838 - 1840 a na přelomu 19. a 20. století se dotkly pouze zámeckých interiérů a zámeckých parků. Zámek v Bruntále je státním majetkem; v roce 1957 se stal sídlem okresního muzea a od roku 1960 je zpřístupněn veřejnosti.

Kapitulní síň   Hlavní sál

   Dvacet šest sálů prvního patra zámku s cennými rokokovými nástěnnými malbami je vybaveno bohatým mobiliářem z 18. až konce 19. století. Pozoruhodné jsou i zámecká galerie s díly italských, holandských, vlámských a německých mistrů 16. - 18. století, lovecká zbrojnice či zámecká knihovna. V přízemí jsou vedle kaple zpřístupněny i prostory bývalých koníren a nejstarší sály původního renesančního zámku, ve kterých se pořádají muzejní i výtvarné výstavy. Reprezentační sály a zámecké nádvoří jsou využívány ke konání koncertů, divadelních představení i dalších kulturních počinů.