Zámek Boskovice

Zámek Boskovice, Hradní 6, 680 01 Boskovice
Tel. 516 452 241

Zámek Boskovice

   Nedaleko nad dnešním městem Boskovice stával od 13. století stejnojmenný hrad, opuštěný roku 1733. Dnes je pozoruhodnou zříceninou, v nedávné době stavebně zabezpečenou a nově opatřenou vnějšími hradbami odpovídající výškou původním. Nástupcem hradu se stal čtyřkřídlý zámek, vystavěný v letech 1819 - 1826. Stavebníkem byl kníže František Xaver z Dietrichštejna, který vybral pro zámek příhodné místo bývalého kláštera (zrušeného císařem Josefem II. roku 1784), jehož zdi byly pro stavbu částečně využity. Zámek nese typické slohové znaky empiru, jeho interiéry dokonce v nebývale čisté podobě. Dnes je opět majetkem hraběcího rodu Mensdorff-Pouilly.

  

   Z interiérů vyniká hlavní sál, prostupující dvěma patry zámku. Zámecká instalace, zahrnující také bohatou knihovnu a obrazy nizozemských malířů, přibližuje návštěvníkům dobu první třetiny 19. století.

   Výsledný dojem z návštěv zámku Boskovice: výborný.
Navenek poněkud strohý objekt, uvnitř honosné interiéry se stylovým vybavením. Pěkné místo na vyvýšeném okraji města. Návštěvníci se zde setkají se službami na úrovni a příjemnými průvodkyněmi. V pěkné prodejně vstupenek je radost vybírat z nabízených tiskovin nebo jiných suvenýrů. Pěkná zahrada okolo zámku.
      Miroslav Trčka