Bečov nad Teplou

Státní hrad a zámek Bečov, 364 64 Bečov nad Teplou
Tel. 353 999 394, e-mail: info-becov@loket.npu.cz
WWW stránky

Průčelí zámku v Bečově nad Teplou

   Původní hrad nad řekou Teplou vznikl pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. K jeho největšímu rozvoji došlo v období 1495 - 1547, kdy patřil rodu Pluhů z Rabštejna. Ti zbohatli těžbou kovů - především cínu - což jim umožnilo přestavět celý hrad. V roce 1547 Bečov za dramatických okolností změnil majitele. Začalo to přitom celkem nenápadně - většina českých měst a řada českých pánů nesouhlasila s tím, aby jejich král Ferdinand I. mohl z vlastního rozhodnutí požadovat vytvoření českého vojska a jeho použití v zahraničí v době, kdy království není nikým ohroženo. Proto odmítli postavit vojsko k válce svého krále a jeho bratra císaře Karla V. proti protestantským knížatům v sousední římskoněmecké říši. Velitelem tohoto protestu byl Kašpar Pluh z Rabštejna a po vítězství Karla V. v bitvě u Mühlberku musel zachránit svůj život útěkem do ciziny. Pobýval převážně v Míšni a stručně dopovím, že tam zůstal až do Ferdinandovy smrti (1564), pak se mohl vrátit do Čech, kde roku 1585 zemřel. Pluhovo výnosné panství bylo samozřejmě panovníkem zkonfiskováno. Bohužel, podobná situace se opakovala ještě jednou, tentokráte po neblahé bitvě na Bílé hoře (1621).
   Roku 1656 vznikla před hradem (k jeho vojenské ochraně) mohutná polygonální věžice. Nebyla však již zapotřebí a později se proměnila v dominantu nového zámku, který byl k ní v letech 1752 - 1753 přistavěn.
   Od roku 1813 do konce druhé světové války vlastnil hrad a zámek v Bečově rod Beaufort - Spontini. Tento bohatý rod pocházel z dnešní Belgie a jeho představitel měl titul vévody. Princ Fréderic v polovině 19. století zvažoval přestavbu starého hradu, ale pak od tohoto záměru ustoupil a místo něj nechal mezi lety 1861 - 1875 přestavět bečovský zámek. Do nově upravených interiérů pak nechal přivézt z Bruselu sbírky tapiséií, obrazů a zbraní. Některé tyto interiéry a jejich vybavení můžeme vidět na obrázcích.   Exponátem zcela unikátním, zasluhující samostatnou kapitolu, je v Bečově románský relikviář svatého Maura. Jedná se o dílo mimořádně vysoké umělecké ceny. Pochází ze 13. století a do Bečova bylo přivezeno v roce 1889. V roce 1945 nechal Heinrich Beaufort, poslední soukromý majitel zámku, truhlu s relikviářen ukrýt a následně Bečov opustil. Dílo, které řadí mnozí odborníci svou hodnotou v České republice hned na druhé místo za korunovační klenoty, se tak na dlouhou dobu ztratilo. Záhadu kam byl relikviář ukryt nebo zda zmizel v zahraničí se podařilo rozluštit až po čtyřech desetiletích. Celou tu dobu přečkal relikviář v Bečově pod podlahou hradní kaple. Nyní, po dlouhodobé opravě, je opět k vidění spolu s doprovodnou expozicí v prvním patře zámku.

Zpět